Choose language
Aktualności
15-5-2017

Chcemy odzyskać każde źdźbło

Proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat takiego urządzenia.
Ikona idei recyklingu

Taka była konkluzja ostatniego forum w Brukseli poświęconemu roli kartonu w gospodarce okrężnej.


Gospodarka okrężna oznacza zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i minimalizację wykorzystania minerałów i surowców. Opakowania tekturowe są tego idealnym przykładem: materiały opakowaniowe są zbierane po użyciu, następnie sortowane i prztwarzane w nowe opakowania kartonowe.

Niedawno zorganizowane forum biznesowe "Circular by Nature" w Brukseli zgromadziło przedstawicieli kluczowych europejskich przedstawicieli przemysłu, aby omówić znaczenie recyklingu materiałów opakowaniowych. Forum zostało zorganizowane przez EURACTIV i FEFCO, Europejską Federację Producentów Tektur Płytowych.

Na forum wsparto wysiłki Parlamentu Europejskiego w celu zwiększenia ambicji recyklingwych krajów UE.


85 proc. recykling - ale możemy zrobić więcej!

"Opakowania papierowe i tekturowe zajmują mistrzowską pozycję w rankingu recyklingu ze wskaźnikiem 84,7 proc."powiedział Stefano Rossi, prezes DS Smith Packaging, podczas forum,"ale możemy zrobić więcej".

Panelists debating

Kluczem do odblokowania pełnego potencjału recyklingu papieru i kartonu jest przejście od skupienia się na samym procesie recykling do procesu odbioru i pozyskiwania: "Potrzebujemy pomocy od instytucji i od każdej osoby w Europie, aby odzyskać wszystkie surowce, dzięki czemu będzie można poddać je recyklingowi! Lepsze pozyskiwanie surowców prowadzi do zwiększenia ilości materiału do recyklingu. Jesteśmy zaangażowani - i mamy możliwości w Europie - do 100 proc recyklingu tego, co zostało pozyskane"- stwierdził Rossi.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy FEFCO- Circular by Nature (wersja angielska)