Choose language

Polityka ochrony środowiska

Polityka Bramidan dotycząca ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ma zastosowanie do wszystkich działań naszej firmy.
Tak, proszę o kontakt!
Proszę o kontakt w sprawie opisanej poniżej.
Prasuj z nami odpady
Robimy bardzo prostą rzecz. Zbieramy gabarytowe odpady i zmniejszamy ich objętość.

Polityka ochrony środowiska

Legislacja

Spełniamy normy prawne, zasady i przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

Wprowadziliśmy system zarządzania, który ma na celu zmniejszenie wpływu działań naszej firmy na środowisko naturalne oraz stale wprowadzamy ulepszenia w tym zakresie.

Zasoby i odpady

Przy planowaniu produkcji skupiamy się zawsze na optymalnym wykorzystaniu materiałów, tak, aby zużycie zasobów i ilość odpadów były zminimalizowane. Wysoki priorytet ma szczególnie zużycie i odpad z farb.

Przechowujemy i zarządzamy materiałami, środkami pomocniczymi oraz odpadami w sposób bezpieczny dla środowiska. Wycieki i ryzyko wypadków są ograniczone do minimum.

Emisje / energia

Przy planowaniu produkcji oraz wyborze odpowiednich typów farby, stale poszukujemy sposobów na ograniczenie emisji rozpuszczalników z procesu malowania.

Systematycznie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii, ze szczególnym naciskiem na system wentylacji, system sprężonego powietrza oraz system grzewczy.

Kontrola wewnętrzna

Naszym celem jest zapobieganie wypadkom i awariom poprzez system kontroli oraz systematyczną konserwację urządzeń.

Stosujemy kontrolę wewnętrzną oraz prowadzimy ewidencję wybranych procesów zanieczyszczających, ze szczególnym uwzględnieniem procesów malowania i suszenia.

Nowe urządzenia / modyfikacje

Uwzględniamy kwestie dotyczące ochrony środowiska i energii podczas oceny nowych urządzeń oraz zmian w produkcji.

Pracownicy

Aktywnie angażujemy naszych pracowników w kwestie dotyczące ochrony środowiska naszych dostawców poprzez stałe informowanie i edukację.

Raport oddziaływania na środowisko

Każdego roku przygotowywujemy kluczowe dane dotyczące ochrony środowiska wraz ze sprawozdaniem finansowym. Dzięki temu możemy bliżej monitorować oddziaływanie na środowisko oraz podjąć dialog z naszymi klientami, dostawcami oraz innymi jednostkami.

Rachunki środowiskowe

Pracujemy w kierunku utrzymania wewnętrznych rachunków środowiskowych.
Elementy ubioru BHP Elementy ubioru BHP

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Bramidan jest uznanie za priorytet przepisów BHP podczas codziennej pracy, zapewniając, tym samym, zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania codziennej pracy.

Powołaliśmy komórkę organizacyjną składającą się z komisji ds. bezpieczeństwa oraz dwóch zespołów ds. bezpieczeństwa - jeden w zakresie produkcji / spraw technicznych, drugi w zakresie administracji i serwisu. Został również powołany kierownik ds. bezpieczeństwa.

Legislacja

Spełniamy normy oraz przepisy prawne dotyczące higieny pracy.

Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

Łączymy system bezpieczeństwa i higieny pracy z zarządzeniam w zakresie ochrony środowiska.

Ocena ryzyka zawodowego

Stale aktualizujemy stan ryzyka zawodowego w naszej firmie. Dwa razy w roku przeprowadza się ocenę systemu BHP.

Wypadki

Tworzymy system rejestracji wypadków przy pracy.

Pracownicy

Kładziemy nacisk na edukację i szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspierać motywację i zaangażowanie. Dbamy, aby nowi pracownicy odbyli odpowiednie szkolenie i instruktaże w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowe urządzenia / modyfikacje

Przeprowadzamy ocenę systemu bezpieczeństwa i higieny pracy przed wprowadzeniem w życie zmian lub rozszerzenia produkcji.