Choose language

Prasuj z nami odpady

Robimy bardzo prostą rzecz. Zbieramy gabarytowe odpady i zmniejszamy ich objętość.
Tak, proszę o kontakt!
Proszę o kontakt w sprawie opisanej poniżej.

Prasuj odpady i zwiększ zysk

W dzisiejszym świecie każdy aspekt działalności firmy ma wpływ na jej wyniki finansowe. Nieefektywne gospodarowanie odpadami wymaga nakładu czasu i środków, które można przeznaczyć na inną działalność. Zmniejszanie objętości odpadów otwiera wiele możliwości – przed Tobą i przed nami.
Po co używać belownicy - schemat Po co używać belownicy - schemat

Zwiększ zyski dzięki niewielkiej inwestycji

Belownica firmy Bramidan to niewielka inwestycja w porównaniu z kosztami, których możemy oczekiwać, jeżeli nie prasujemy odpadów. Składowanie i wywożenie odpadów luzem oraz wynajem kontenerów są znacznie droższe. Prasowanie kartonu, folii i innych surowców wtórnych znacznie podniesie nasze zyski.

Zwiększ efektywność niewielkim nakładem pracy

Prasowanie odpadów u źródła ich powstawania pozwala pracownikom zaoszczędzić czas, który mogą wykorzystać na bardziej pożyteczne zajęcia. Składowanie i transport sprasowanych odpadów poprawiają logistykę wewnętrzną i podnoszą wydajność pracy.

Więcej miejsca w małych pomieszczeniach

Dzięki prasowaniu i belowaniu odzyskujemy cenną powierzchnię. Sprasowane bele można składować w małych pomieszczeniach, co pozwala przyspieszyć pracę i zwiększyć jej bezpieczeństwo.

Małymi krokami ku czystszemu środowisku

Prasowanie surowców wtórnych sprzyja poprawie czystości i higieny miejsca pracy. Jest to także krok ku czystszemu środowisku naturalnemu.