Choose language

Stojak recyklingowy

Sortuj odpady z surowców wtórnych używając stojaki recyklingowe.
Przegląd produktów
Nr. 3105-010 Montowany do ściany
Nr. 3105-003 Model na worki 240 l
Nr. 3105-009 Model na worki 400 l
Nr. 3716-063 Plastikowe worki 240 l
Nr. 3716-068 Plastikowe worki 400 l
Nr. 3105-005 Zestaw kół
Nr. 3105-006 Uchwyt na szyld

Usprawnij sortowanie odpadów
- umieść stojak recyklingowy obok źródła odpadów

Zamawiając kilka stojaków recyklingowych do sortowania odpadów takich jak miękka folia, papier i podobne, sortowanie odpadów staje się łatwiejsze.

Oferujemy 3 modele: montowany do ściany, mniejszy model na 240 l worki oraz większy model na 400 l worki.

Dzięki niewielkiemu szyldowi łatwo można określić jakiego typu odpad pownien być wrzucany do danego worka.
Zestaw kół i uchwyt do szyldu do stojaków recyklingowych Możliwość zamontowania kół. Szyld wskazuje na typ odpadu. Rolka z zapasowymi workami może być umieszczona tuż przy stojaku.

Sortowanie odpadów do celów recykligu

Stojak recyklingowy umieszczony obok belownicy usprawnia sortowanie odpadów wtórnych. Podczas procesu prasowania tektury, można jednocześnie sortować folię czy styropian w worku recyklingowym .
3 modele stojaków z stożkowym otworem wrzutowym Stojak przyścienny używany do ręczników papierowych. Trzy modele stojaków. Stożkowy otwór utrzymuje opdady wewnętrz worka.
Utrzymaj magazyn w czystości i porządku, zyskując lepsze środowisko pracy.
  1. Czystość i porządek - lepsze środowisko pracy
  2. Efektywna praca - pracownicy oszczędzają czas
  3. Sortowanie wg odpadów - sprawny recykling