Choose language
  • Kurier z paczkami z kartonu
  • Mężczyzna czytający gazetę
  • Kobiety w plastikowych płaszczach przeciwdzeszczowych
  • Pracownik między beczkami oleju

Rodzaje odpadów

Karton, plastik oraz inne surowce wtórne mogą być prasowane w bele. Pozwala to zwiększyć przestrzeń, poprawić logistykę wewnętrzną oraz zredukować koszty zarządzania odpadami.

Odpady z kartonu

Karton

Prasując karton można zredukować jego objętość nawet o 90%.

Odpady z papieru

Papier

Odpad ten występuje głównie w formie papierowych ścinek, toreb, czasopism oraz gazet.
Odpady z plastiku

Plastik

Odpady z plastiku cechuje duża różnorodność, podlegająca różnym, międzynarodowym klasyfikacjom.
Odpady ze styropianu

Pianka i EPS

Są to wysoko cenione odpady, które znajdują wiele różnych zastosowań.
Odpady z metalu

Metal

Lekkie typy metalu, o różnym zastosowaniu, mogą być efektywnie prasowane w bele.
Odpady z materiału

Tekstylia

W belownicy mogą być prasowane takie materiały jak ścinki czy zużyte ubrania.