Choose language

Plastik

Znaczna różnorodność odpadów z plastiku podlega różnym międzynarodowym klasyfikacjom.
Referencje
Mogłem otrzymać ją na dwutygodniowy test. Byłem przekonany po tygodniu.
Sjoerd van Santen, Dyrektor
Scheria

Tak, proszę o kontakt!
Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać odpadem z plastiku bardziej efektywnie.

Miękki plastik

Miękki plastik występuje w wielu różnych postaciach, przeważnie jest to taśma stretch lub folia ochronna do zabezpieczenia towarów na paletach. Innym typem stanowią miękkie torby oraz worki na śmieci.

Miękki plastik jest cennym surowcem wtórnym. Jego cena zależy od czystości odpadu; im lepiej posortowany, tym wyższa jest jego wartość.

Suchy, miękki plastik może być prasowany we wszystkich naszych belownicach. Wybór odpowiedniego modelu zależy od ilości i kształtu surowca.

Butelki plastikowe

PET jest dobrze znanynym tworzywem, z którego zrobione są butelki do wody i napojów. PET występuje również m.in. w kubkach do napojów i mniejszych pojemnikach na żywność.

Przed prasowaniem butelki powinny być podziurawione lub pokrywy powinny być usunięte; w innym wypadku butelki wypełnione będą powietrzem.

Aby gotowa bela, sprasowana w belownicy pionowej, pozostała trwała, zalecamy umieścić płytę z kartonu na dole i na górze beli.

Plastikowe pojemniki

Plastikowe pojemniki lub butelki z twardych tworzyw sztucznych są stosowane w przemyśle spożywczym oraz do różnych płynów czyszczących i myjących.

Zalecamy, aby przed prasowaniem usunąć pokrywy lub podziurawić pojemniki i butelki. Pozwala to na uzyskanie najlepszych rezultatów. Dzięki temu usuwa się również powietrze pozostające w pojemnikach.

Prasując, zwłaszcza mniejsze elementy, powinno się umieścić płytę z kartonu na dole i górze beli, aby była bardziej trwała.

Plastikowe beczki

Plastikowe beczki są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu do gromadzenia np. proszków, oleju, żywności lub innych produktów.

Takie beczki mogą być prasowane pojedynczo w prasie do beczek, lub w większych belownicach z serii X, gdy efektem końcowym ma być bela.

Zalecamy kontakt z nami, celem doboru najlepszego rozwiązania przy prasowaniu tego typu materiału.

Obudowy komputerów

Obudowy lub osłony komputerowe to typ plastiku występujący w komputerach i telewizorach oraz akcesoriach do nich.

Aby prasować tego typu materiały, konieczna jest belownica z dużą siłą nacisku i bardzo wytrzymałą konstrukcją. Taki typ belownic stanowi nasza seria X.

Przed prasowaniem tak twardego plastiku, zalecamy kontakt z nami. Doradzimy jak prasować taki materiał, osiągając najlepsze rezultaty.

Worki big-bag

Worki big-bag są stosowane do transportu m.in. drewna, żwiru oraz piasku. Są również stosowane w wielu przedsiębiorstwach do przechowywania materiałów produkcyjnych; często można je znaleźć również w przemyśle morskim i rolniczym.

Big-bagi są bardzo nieporęcznym materiałem, przez co umieszczanie ich w belownicy może być uciążliwe. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniej maszyny, można uzyskać wysoki stopień zagęszczenia.

Niektóre big-bagi przeznaczone są do ponownego użycia, dlatego ważne jest, aby nie zostały zniszczone podczas prasowania. Jeśli big-bagi mają być ponownie używane, skontakuj się z nami i belownica zostanie przystosowana do tego celu.