Choose language
  • Pracownica sklepu wykładająca towar na półki w supermarkecie
  • Pracownica sklepu niosąca sprzęty elektroniczne do ułożenia na półkach
  • Pracownica fabryki pracująca przy montażu elementów
  • Pracownicy magazynu poruszający się z wózkiem paletowym po centrum dystrybucyjnym
  • Ludzi stojący w kolejce restauracji Burger King
  • Pokład promu morskiego na tle morza
  • Pielęgniarze transportujący pacjenta na łóżku w szpitalu
  • Dwóch techników pracujących przy instalacji prasy ślimakowej w Ikea

Twoja branża

Kto stosuje nasze belownice? Szeroka gama naszych produktów odpowiada zapotrzebowaniom różnych przedsiębiorstw.
Kobieta w niebieskich jeansach pchająca wózek w sklepie

Handel spożywczy

Przedsiębiorstwa spożywcze koncentrują się na miejscach sprzedaży. Dzięki sprawnemu zarządzaniu odpadami w obszarze dostaw, zyskują więcej wolnego miejsca i czas na sprzedaż.
Klient marketu budowlanego niosący w rękach dwa wiaderka farby

Handel detaliczny

Firmy detaliczne koncentrują się na klientach. Dlatego efektywna gospodarka odpadami w obszarze dostaw jest niezbędna dla zapewnienia przestrzeni i czasu koniecznych w sprzedaży.
Belownica do kartonu Bramidan umiejscowiona przy linii montażowej

Przemysł

W świecie biznesu każdy element działalności firmy ma wpływ na jej końcowe wyniki. Nieskuteczne zarządzanie odpadami jest kosztowne oraz pochłania czas i energię, które można przeznaczyć na rzeczy naprawdę istotne.
Pracownik magazynu na żółtym wózku widłowym podnoszący paletę z pudłami

Magazynowanie i logistyka

Magazyny i centra dystrybucji to miejsca, gdzie czas ma niezwykle istotne znaczenie. Klienci wymagają niesłabnącej wydajności i nie ma miejsca na opóźnienia.
Mężczyzna z walizkami rozmawiający z recepcjonistą w hotelu

Hotele i restauracje

Skuteczne zarządzanie odpadami zwiększa codzienną wydajność hotelu lub restauracji i wpływa na poprawę wyników końcowych oraz wizerunku firmy w oczach klientów.
Biały statek liniowy, z pomarańczowymi szalupami ratunkowymi, żeglujący po morzu

Statki i platformy morskie

Statki i platformy przybrzeżne muszą przestrzegać restrykcyjnych przepisów. Belownica Bramidan to bezpieczeństwo na morzu i łatwiejsze magazynowanie odpadów.
Chłopiec w szkolnej ławce podnoszący rękę

Sektor publiczny

Sektor publiczny obejmuje szeroki zakres usług i instytucji, które dbają o nasze bezpieczeństwo i dobrobyt. Wymaga to szybkiej i efektywnej gospodarki odpadami.
Mężczyzna myjący okna na zewnątrz biurowca

Zarządzanie obiektami

Sukces każdej umowy z zakresu gospodarki odpadami lub zarządzania obiektem zależy od zdolności oferowania klientom dodatkowych korzyści oraz usług, w możliwie najlepszej jakości.