Choose language

Handel spożywczy

Firmy detaliczne z branży spożywczej skupiają się na miejscach sprzedaży, nie na miejscu w magazynach. Dzięki sprawnemu zarządzaniu odpadami w obszarze dostaw towarów, firmy zyskują więcej wolnego miejsca i czas na sprzedaż.
  • Klientka supermarketu z wózkiem między sklepowymi półkami
  • Kobieta pracująca przy wykładaniu chipsów na półkach
Referencje
Wiele centrów serwisowych mogloby wiele zyskać, gdyby zakupiło belownicę.
Heine Olsen
Kierownik Sklepu
Statoil

Korzyści dla firmy
  1. Szybszy zwrot z inwestycji
  2. Łatwiejsze zarządzanie odpadami
  3. Więcej wolnej przestrzeni
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Zagospodarowanie przestrzeni

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi obejmuje różnego rodzaju punkty sprzedaży, na przykład sklepy ogólnospożywcze, supermarkety i hipermarkety. Towary dostarczane są kilka razy w tygodniu, zazwyczaj w kartonach lub opakowaniach z folii.

Większość firm rozpakowuje towary od razu i szybko przenosi je na teren sklepu. Następnie odpady wyrzuca się do kontenerów lub prasokontenerów w celu utrzymania przejść w czystości i porządku.

Umieszczając belownicę do prasowania odpadów wewnątrz budynku, blisko źródła odpadów, pracownicy mają możliwość szybkiego i bezpiecznego usunięcia niepotrzebnych opakowań bez opuszczania budynku. Jest to szczególnie przydatne w późnych godzinach nocnych, gdy liczba pracowników jest ograniczona do kilku lub nawet jednej osoby.

Ulepszenie działalności i poprawa środowiska pracy

Jak wynika z naszego doświadczenia, dokładna analiza zarządzania odpadami pokazuje zazwyczaj, że firmy detaliczne z branży spożywczej mogą osiągnąć znaczne oszczędności. Prasowanie kartonów, foli oraz innych surowców wtórnych do postaci zwartych bel wewnątrz sklepu zapewnia oszczędność czasu i bezpieczeństwo pracowników. Pozwala również zyskać więcej wolnego miejsca i ograniczyć dzienne koszty operacyjne.

Rozwiązania firmy Bramidan idealnie nadają się dla każdego rozmiaru firm detalicznych z branży spożywczej. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem małego sklepu, supermarketu, czy hipermarketu, możliwość błyskawicznego usunięcia luźnych odpadów zwiększy wydajność Twojej firmy i poprawi środowisko pracy.

Usprawnienie wewnętrznego przepływu pracy

Prasując odpady wewnątrz budynku, blisko źródła odpadów, Twój personel zapewnia porządek w miejscu pracy i sprawniejszy przepływ pracy.

Pomożemy Ci wybrać odpowiednią belownicę, dzięki której usprawnisz wewnętrzne procesy logistyczne i zwiększysz przychód ze sprzedaży surowców wtórnych.