Choose language

Hotele i restauracje

Skuteczne zarządzanie odpadami zwiększa codzienną wydajność Twojego hotelu lub restauracji i wpływa na poprawę wyników końcowych, jak również Twojego wizerunku w oczach klientów.
  • Pracownik hotelu rozmawiający z mężczyzną przy recepcji hotelowej
  • Pracownicy Burger King obsługujący klientów
Referencje
Odpady są odbierane na żądanie - dwie bele na raz - zamiast codziennego odbiuru odpadów.
Kierownik ds zakupów
Paryż

Korzyści dla firmy
  1. Redukcja kosztów wynajmu i zbiórki
  2. Poprawa środowiska pracy
  3. Poprawa higieny
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Poświęcaj czas klientom – nie odpadom

W tak ruchliwym środowisku, odpady z kartonu, papieru i plastiku mogą szybko zablokować przepływ codziennych zadań, jeżeli nie są natychmiast usunięte. Twoi goście oczekują przyjemnych doświadczeń i wysokiej jakości usług. Najlepiej jest, gdy pracownicy poświęcają swój czas dbając o ich potrzeby, a nie zajmując się odpadami.

Przez wiele lat metoda wyrzucania niesortowanych odpadów do regularnie opróżnianego kontenera była wystarczająca. Następnie odpady były wywożone do spalenia lub na wysypisko, a cały proces generował nieustannie rosnące koszty.

Oszczędzaj czas, przestrzeń i pieniądze

Dlaczego masz ponosić koszt wynajmu kontenera wypełnionego powietrzem? Z naszego doświadczenia wynika, że wydajna belownica, zajmująca mało powierzchni, umieszczona blisko źródła odpadów, ogranicza koszty magazynowania i pozwala oszczędzić czas. Poza tym belownica to inwestycja, która zwraca się dużo szybciej niż się spodziewasz.

Zyskaj czas dla klientów

Instalacja przyjaznych użytkownikom belownic, które idealnie spełniają szczególne potrzeby hoteli i restauracji pozwala zaoszczędzić ceny czas, który można przeznaczyć na obsługę klienta.

Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej belownicy, dzięki której usprawnisz wewnętrzne procesy logistyczne i zwiększysz przychód ze sprzedaży surowców wtórnych.