Choose language

Magazynowanie i logistyka

Magazyny i centra dystrybucji to miejsca, gdzie czas ma niezwykle istotne znaczenie. Klienci wymagają niesłabnącej wydajności i nie ma miejsca na opóźnienia.
  • Pracownik układający towar na paletach w magazynie
  • Towary w pudłach w centrum dystrybucyjnym
Referencje
Wiele centrów serwisowych mogloby wiele zyskać, gdyby zakupiło belownicę.
Heine Olsen
Kierownik Sklepu
Statoil

Korzyści dla firmy
  1. Redukcja kosztów magazynowania odpadów
  2. Optymalizacja procesu pracy
  3. Poprawa wewnętrznych procesów logistycznych
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Wzmocnij łańcuch logistyczny dzięki belownicy

W tak dynamicznym środowisku odpady kumulują się szybko, ponieważ wiele przesyłek przed opuszczeniem budynku wymaga ponownego zapakowania do mniejszych jednostek.

Wskutek tego, puste kartony i opakowania z miękkiego plastiku mogą szybko przyczynić się do blokowania przejścia. Dlatego należy je usuwać, zanim zaczną utrudniać ruch. W wielu obiektach wymaga to zbierania odpadów i wynoszenia ich do dużych kontenerów, które są następnie regularnie opróżniane. Dzięki temu odpady nie utrudniają przejścia, ale wymaga to dużego nakładu czasu, który można by wykorzystać na ważniejsze zadania.

Traktując zarządzanie odpadami jako integralną część ogólnego przepływu pracy w magazynie, zyskujemy możliwość optymalizacji procesów wewnętrznych i wywarcia wyraźnie pozytywnego wpływu na wynik końcowy firmy.

Usprawnienie procesów

Belownice firmy Bramidan zmniejszają objętość odpadów do postaci zwartych beli, umożliwiając Ci natychmiastową oszczędność czasu przeznaczanego na magazynowanie odpadów. Zmniejszając objętość odpadów u źródła, ograniczasz ilość wycieczek do kontenerów na zewnątrz budynku. Belownice pomagają równocześnie ograniczyć koszty związane ze zbiórką odpadów i wynajmem kontenerów.

Korzyści dla wyniku firmy

Umieszczając belownicę firmy Bramidan w obszarze pakowania, szybko i skutecznie usuwasz kartony i folię z terenu przyjmowania towarów.

Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej belownicy, dzięki której usprawnisz wewnętrzne procesy logistyczne i zwiększysz przychód ze sprzedaży surowców wtórnych.