Choose language

Cosmeva nabyła 7 belownic X30AD z automatycznymi drzwiami

W celu usprawnienia gospodarki odpadami, Cosmeva, producent artykułów kosmetycznych, zakupił 7 belownic Bramidan.
  • Belownica obok taśmociągu produkcyjnego z paczkami w firmie Cosmeva
  • Samochód ciężarowy odbierający towary z Cosmeva w Paryżu
  • Paczki z artykułami kosmetycznymi na magazynie Cosmeva obok belownic Bramidan
  • Pracownica firmy Cosmeva wrzucająca odpad z tektury do belownicy
  • Belownica X30AD z automatycznymi drzwiami na magazynie producenta artykułów kosmetycznych
  • Składowane na magazynie Cosmeva bele z kartonu gotowe do odbioru
Przemysł
Belownice pomogły nam zwiększyć wydajność pracy przy gospodarce odpadami na miejscu z 4 do 1 osoby.
M. Fontaine, Kierownik Działu BHP
Cosmeva
Korzyści dla firm
  1. Redukcja kosztów zarządzania odpadami
  2. Lepsza logistyka
  3. Większa efektywność
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Kosztowne prasowanie odpadów na zewnątrz

Do niedawna Cosmeva stosowała skomplikowaną wewnętrzną organizację pracy przy obsłudze odpadów. Każda jednostka produkcyjna generowała znaczące ilości odpadów z folii i kartonu.

Operatorzy wózków transportowych byli nieustannie zajęci odbiorem odpadów z każdego warsztatu i przewożeniem ich do prasokontenerów i kontenerów na zewnątrz hali.

"Bezustannie tam i z powrotem" przyznaje M.Fontaine, odpowiedzialny za projekt w dziale BHP. "Co więcej, prasowany rozprężający się odpad nie pozwalał na dokładną kontrolę ilości generowanych na miejscu odpadów" wyjaśnia. Ponadto, brak sortowania odpadów nie pozwalał firmie Cosmeva na osiągnięcie wysokiego zysku ze sprzedaży odpadów z kartonu i folii.

Oszczędność 170.000 euro rocznie

Pod koniec 2013 roku, aby usprawnić wewnętrzną logistykę, Cosmeva podjęła decyzję o wyposażeniu fabryki w 7 belownic Bramidan model X30AD (Automatyczne Drzwi). "Belownice zostały umieszczone przy liniach produkcyjnych o największym natężeniu" wyjaśnia M. Fontaine. "Natychmiast pomogły nam zwiększyć wydajność pracy przy gospodarce odpadami na miejscu z 4 do 1 osoby"

Z każdej maszyny osiągana jest bela o wadze min. 300 kg. Bele są składowane, a następnie odbierane raz na tydzień przy pełnym załadunku samochodu. Dzięki takiemu systemowi możliwa była redukcja kosztów transportu i wynajmu kontenerów o 20.000 euro rocznie. Jednocześnie, przedsiębiorstwo zwiększyło zyski ze sprzedaży odpadów z kartonu o 100% do ponad 90 euro za tonę. Wyłączając inwestycję w zakup 7 belownic, roczne oszczędności firmy Cosmeva szacuje się na ponad 170.000 euro.

Niższa emisja tlenku węgla

Z punktu widzenia ochrony środowiska, pionowe belownice pomogły obniżyć emisję tlenku węgla, dzięki redukcji odbiorów odpadów. Zmniejszając koszty wewnętrzne, firma wyeliminowała również pośredników, nawiązując tym samym bezpośrednie kontakty z producentami papieru.

Zobacz inne korzyści z zastosowania belownic.

O Cosmeva

Cosmeva jest częścią grupy Fareva, jednego z wiodących podwykonawców działających w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu. Zakład produkuje i pakuje produkty pielęgnacji urody dla najważniejszych firmy działających w branży kosmetycznej.