Choose language

Sektor publiczny

Sektor publiczny dostarcza szerokiego wachlarza usług i instytucji, które dbają o nasze bezpieczeństwo i dobrobyt. Wymaga to szybkiej i efektywnej gospodarki odpadami.
  • Uczniowie w szkolnych mundurkach w ławkach szkolnych
  • Praca w szpitalu przy przewożeniu pacjenta
Referencje
W rzeczywistości koszt prasy może być pokryty, w odpowiednim czasie, z pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży sprasowanych beczek."
Henrik Spanggaard
Duński program badań nad ochroną środowiska

Korzyści dla firmy
  1. Ochrona środowiska
  2. Łatwa gospodarka odpadami
  3. Więcej wolnej przestrzeni
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Szybka i oszczędna gospodarka odpadami

Nowoczesne społeczeństwo wymaga, aby szpitale, urzędy, szkoły, uniwersytety i więzienia działały sprawnie. Jest to istotne nie tylko w przypadku świadczenia usług, ale również przy zarządzaniu odpadami.

Wspólnym wyzwaniem, które łączy wszystkie instytucje publiczne, jest gospodarka odpadami. Niektóre odpady podlegają recyklingowi. Niebezpieczne odpady wymagają specjalnego traktowania. Odpady z kuchni są spalane. Papier, plastik i surowce wtórne zajmują przestrzeń a zarządzanie nimi musi być szybkie i skuteczne.

Oczywiście rodzaj odpadu oraz jego ilość zależy od typu i wielkości danej instytucji, jednak wszędzie efektywna gospodarka odpadami jest ważnym czynnikiem w redukcji całkowitych kosztów działalności.

Sprasowane bele uwalniają przestrzeń

Szczegółowa ocena sposobu, w jaki instytucja zarządza odpadami, może prowadzić do znacznego obniżenia kosztów oraz usprawnienia przepływów. Dwie różne działalności nie generują identycznych strumieni odpadów, wymagają więc innych procedur zarządzania. Dlatego, aby osiągnąć maksymalne korzyści w gospodarce odpadami, istotny jest wybór właściwego partnera.

Rozwiązania oferowane przez Bramidan są sprawdzonym rozwiązaniem dla każdej instytucji. Czy jest to szkoła, uniwersytet czy poczta, nasze belownice pomagają w szybkim pozbywaniu się odpadów luzem, zapewniając czyste środowisko pracy. Prasowanie kartonowych pudeł, folii czy innych materiałów wtórnych w mocno zagęszczone bele pozwala zwiększyć przestrzeń oraz utrzymać obiekt w czystości i bez bałaganu.

Jeden dostawca dla wszystkich potrzeb recyklingu

Prasując odpady w belownicy Bramidan, pracownicy utrzymują czystsze miejsce pracy oraz zwiększają przestrzeń, zapewniając płynność pracy.

Możesz polegać na naszym doświadczeniu w doborze właściwego rozwiązania dla twojej instytucji. Nie tylko usprawnisz logistykę wewnętrzną, ale zwiększysz zyski ze sprzedaży surowców wtórnych.