Choose language

Statki i platformy morskie

Wszystkie statki i platformy przybrzeżne, na których znajduje się więcej niż 15 osób muszą przestrzegać przepisów Załącznika V MARPOL oraz przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Belownica firmy Bramidan to bezpieczeństwo na morzu i łatwiejsze magazynowanie odpadów.
  • Statek pasażerski płynący po morzu
  • Widok fal z pokładu promu pasażerskiego
Referencje
Odpady są odbierane na żądanie - dwie bele na raz - zamiast codziennego odbiuru odpadów.
Kierownik ds zakupów
Paryż

Korzyści dla firmy
  1. Zgodność z przepisami 73/78 V MARPOL
  2. Redukcja kosztów wywozu na brzegu
  3. Więcej wolnej przestrzeni i zachowanie porządku na obiekcie
Tak, proszę o kontakt
Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat waszych urządzeń.

Zgodność z przepisami MARPOL

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem statku wycieczkowego dla 3000 gości i załogi, czy lokalnego promu, dbanie o bezpieczeństwo i porządek stanowi kluczowy czynnik dla codziennego funkcjonowania pasażerów i załogi.

Ilość i rodzaj odpadów różni się w zależności od czasu trwania podróży oraz liczby załogi i pasażerów. Jednakże, cechą wspólną jest ograniczona przestrzeń, w której niesprasowane odpady mogą szybko stać się problemem.

Magazynowanie odpadów i oszczędność czasu

Magazynowanie niesprasowanych odpadów wymaga dużego nakładu czasu. Instalując belownicę, możesz natychmiast zmniejszyć objętość kartonów, plastiku i innych surowców wtórnych. Dzięki temu nie tylko maksymalnie wykorzystujesz dostępną przestrzeń, ale również oszczędzasz czas spędzony w porcie. Bele wyładowuje się znacznie szybciej niż luźne odpady.

Z naszego doświadczenia wynika, że zmniejszanie objętości odpadów u źródła może przynieść wiele korzyści dzięki oszczędności czasu i podniesieniu wydajności. Połączenie ograniczonej przestrzeni i przepisów prawa wymaga skutecznego magazynowania odpadów przy użyciu bezpiecznego i niezawodnego sprzętu

Nasze belownice dla branży morskiej są niezawodne, mają niewielkie rozmiary oraz zapewniają bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Maszyny te spełniają wszelkie aktualne wymogi dotyczące bezpieczeństwa instalacji i elektryczności na morzu.

Standardowe rozwiązania dla branży morskiej

Firma Bramidan posiada wieloletnie doświadczenie oferując rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami dla branży morskiej i przybrzeżnej. Nasze specjalnie zaprojektowane belownice dla branży morskiej zajmują małą powierzchnię i mogą pomniejszyć objętość popularnych rodzajów odpadów o 90%. Ponadto, nasze belownice są zgodne ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska i bezpieczeństwa dotyczącymi zastosowań przybrzeżnych.