News


Efektywna gospodarka odpadami w szpitalach i przychodniach

26 PAŹDZIERNIK 2020

Służba zdrowia od zawsze zmaga się z problemami utylizowania dużej ilości odpadów – zarówno odpadów medycznych, jak i kartonów, folii, plastiku czy odpadów organicznych. Sprawdź, w jaki sposób belownice pionowe zwiększą efektywność i komfort gospodarki odpadami w placówkach medycznych.

Belownice Bramidan w szpitalach

Postępowanie z odpadami medycznymi zgodne z literą prawa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r. poz. 1975), kluczowym dla prawidłowej gospodarki odpadami w szpitalu i przychodni jest prawidłowe skategoryzowanie odpadów medycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem segregacja odpadów medycznych sprowadza się do gromadzenia ich w pojemnikach lub workach w miejscu ich wytwarzania. Redukcja odpadów w placówce medycznej polega na wstępnym magazynowaniu powstałych odpadów na podstawie ich właściwości, sposobie ich unieszkodliwiania albo odzysku.

Odpady medyczne magazynuje się w sposób selektywny na podstawie klasyfikacji określonej w § 3 ust. 1-3 i 5 przytoczonej ustawy, w urządzeniu chłodniczym umieszczonym w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu.

Gospodarka odpadami medycznymi dotyczy odpadów uwzględnionych w rozporządzeniu. Zalicza się do nich odpady:

  • stop zakaźne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
  • stop niebezpieczne, innych niż zakaźne, o kodach: 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
  • stop innych niż niebezpieczne o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Gospodarka odpadami (nie tylko medycznymi) w szpitalach i przychodniach

O ile ustawodawca dokładnie precyzuje i reguluje postępowanie z odpadami medycznymi oraz sposobami segregacji tego typu odpadów w szpitalu, przychodni i innych placówkach medycznych, o tyle nie reguluje on sposobów zmniejszania ilości odpadów i efektywnej gospodarki odpadami innymi niż odpady medyczne. 

Wśród kluczowych problemów, z którymi mierzą się szpitale i przychodnie, należy zaliczyć dużą ilość odpadów powstałych na skutek transportu leków, środków medycznych czy innych wyrobów medycznych.

Zalicza się do nich m.in.:

  • stop odpady organiczne,
  • stop kartony,
  • stop folie,
  • stop plastiki o zróżnicowanych gabarytach.

Placówki medyczne wytwarzają ogromne ilości plastikowych i kartonowych odpadów, które bez odpowiedniej strategii redukcji odpadów stanowią poważny problem. Źle zoptymalizowana gospodarka odpadami zmniejsza efektywność placówki medycznej oraz ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Rozwiązaniem tego problemu i uzupełnieniem polityki związanej z postępowaniem z odpadami medycznymi są belownice pionowe, które są z powodzeniem wykorzystywane w sektorze medycznym od lat.

Belownica: mała maszyna, duży zysk. Dlaczego warto w nią zainwestować?

Nasze urządzenia od wielu lat wspierają placówki medyczne w skutecznej redukcji odpadów oraz optymalizacji wewnętrznej gospodarki odpadami. Najczęściej szpitale i przychodnie decydują się na małe belownice serii B3 i B4 oraz prasy workowe BP2, które doskonale wpasowują się do niewielkich przestrzeni pomieszczeń gospodarczych oraz zapewniają łatwą i intuicyjną obsługę. Dzięki temu nawet niewykwalifikowany personel jest w stanie bezpiecznie i sprawnie je obsłużyć.

Poza tym belownice pionowe są wyjątkowo uniwersalne. Urządzenia wyposażone są w szeroki otwór wyrzutowy (770 mm w modelach B3 i B4), który zapewnia wygodną redukcję odpadów kartonowych i foliowych. Obydwa urządzenia są także niezwykle ciche. Model B3 podczas pracy generuje 65-68 dB, a model B4 zaledwie 57-60 dB hałasu. Dzięki temu praca belownicy nie przeszkadza ani pracownikom, ani pacjentom.

Belownice spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa - ich obsługa jest nie tylko prosta ale i bezpieczna. 

Belownice są proste i bezpieczne w obsłudze

Belownica B3

Belownica B3

Łatwy i szybki załadunek komory odpadami

Belownica B3

Belownica B3

Usunięcie gotowej beli za pomocą wózka

Belownica B4

Belownica B4

Uniwersalne urządzenie do odpadów: karton, folia

Belownica B4

Belownica B4

Odpady prasowane są w kompaktowe bele

Mobilna prasa workowa do odpadów organicznych

Na uwagę zasługuje również ocynkowana komora modelu BP2, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymywanie najwyższych standardów higieny.

Prasy workowe BP2 umożliwiają natomiast wyjątkowo wygodne, szybkie i bezpieczne prasowanie odpadów organicznych, a także odpadów plastikowych czy puszek. Odpady prasowane są wprost do plastikowego worka, a dzięki kółkom prasa może być z łatwością przemieszczana pomiędzy pomieszczeniami.

Prasa workowa BP2

Prasa workowa BP2 

Łatwa obsługa - odpad umieszczany jest w worku

Prasa workowa BP2

Prasa workowa BP2

Szybkie prasowanie odpadu

Sprawdź jak działają nasze belownice

 


Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Ciebie 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

keyboard_arrow_up