News


Efektywna gospodarka odpadami w szpitalach i przychodniach

8 Grudzień 2020

Służba zdrowia od zawsze zmaga się z problemami utylizowania dużej ilości odpadów – zarówno odpadów medycznych, jak i kartonów, folii, plastiku czy odpadów organicznych. Sprawdź, w jaki sposób belownice pionowe zwiększą efektywność i komfort gospodarki odpadami w placówkach medycznych.

Belownice Bramidan w szpitalach

Postępowanie z odpadami medycznymi zgodne z literą prawa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r. poz. 1975), kluczowym dla prawidłowej gospodarki odpadami w szpitalu i przychodni jest prawidłowe skategoryzowanie odpadów medycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem segregacja odpadów medycznych sprowadza się do gromadzenia ich w pojemnikach lub workach w miejscu ich wytwarzania. Redukcja odpadów w placówce medycznej polega na wstępnym magazynowaniu powstałych odpadów na podstawie ich właściwości, sposobie ich unieszkodliwiania albo odzysku.

Odpady medyczne magazynuje się w sposób selektywny na podstawie klasyfikacji określonej w § 3 ust. 1-3 i 5 przytoczonej ustawy, w urządzeniu chłodniczym umieszczonym w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu.

Gospodarka odpadami medycznymi dotyczy odpadów uwzględnionych w rozporządzeniu. Zalicza się do nich odpady:

  • stop zakaźne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
  • stop niebezpieczne, innych niż zakaźne, o kodach: 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
  • stop innych niż niebezpieczne o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Gospodarka odpadami (nie tylko medycznymi) w szpitalach i przychodniach

O ile ustawodawca dokładnie precyzuje i reguluje postępowanie z odpadami medycznymi oraz sposobami segregacji tego typu odpadów w szpitalu, przychodni i innych placówkach medycznych, o tyle nie reguluje on sposobów zmniejszania ilości odpadów i efektywnej gospodarki odpadami innymi niż odpady medyczne. 

Wśród kluczowych problemów, z którymi mierzą się szpitale i przychodnie, należy zaliczyć dużą ilość odpadów powstałych na skutek transportu leków, środków medycznych czy innych wyrobów medycznych.

Zalicza się do nich m.in.:

  • stop odpady organiczne,
  • stop kartony,
  • stop folie,
  • stop plastiki o zróżnicowanych gabarytach.

Placówki medyczne wytwarzają ogromne ilości plastikowych i kartonowych odpadów, które bez odpowiedniej strategii redukcji odpadów stanowią poważny problem. Źle zoptymalizowana gospodarka odpadami zmniejsza efektywność placówki medycznej oraz ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Rozwiązaniem tego problemu i uzupełnieniem polityki związanej z postępowaniem z odpadami medycznymi są belownice pionowe, które są z powodzeniem wykorzystywane w sektorze medycznym od lat.

Belownica: mała maszyna, duży zysk. Dlaczego warto w nią zainwestować?

Nasze urządzenia od wielu lat wspierają placówki medyczne w skutecznej redukcji odpadów oraz optymalizacji wewnętrznej gospodarki odpadami. Najczęściej szpitale i przychodnie decydują się na małe belownice serii B3 oraz B4, które doskonale wpasowują się do niewielkich przestrzeni pomieszczeń gospodarczych oraz zapewniają łatwą i intuicyjną obsługę. Dzięki temu nawet niewykwalifikowany personel jest w stanie bezpiecznie i sprawnie je obsłużyć.

Poza tym belownice pionowe są wyjątkowo uniwersalne. Urządzenia wyposażone są w szeroki otwór wyrzutowy (770 mm w modelach B3 i B4), który zapewnia wygodną redukcję odpadów kartonowych i foliowych. Obydwa urządzenia są także niezwykle ciche. Model B3 podczas pracy generuje 65-68 dB, a model B4 zaledwie 57-60 dB hałasu. Dzięki temu praca belownicy nie przeszkadza ani pracownikom, ani pacjentom.

Belownice spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa - ich obsługa jest nie tylko prosta ale i bezpieczna. 

Belownice są proste i bezpieczne w obsłudze

Belownica B3

Belownica B3

Łatwy i szybki załadunek komory odpadami

Belownica B3

Belownica B3

Usunięcie gotowej beli za pomocą wózka

Belownica B4

Belownica B4

Uniwersalne urządzenie do odpadów: karton, folia

Belownica B4

Belownica B4

Odpady prasowane są w kompaktowe bele

Sprawdź jak działają nasze belownice


Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Ciebie 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

keyboard_arrow_up