Bramidan

Nasza polityka ochrony środowiska oraz polityka bezpieczeństwa i środowiska pracy

Grupa Bramidan posiada ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i środowiska pracy, które mają zastosowanie do wszystkich działów firmy.


Polityka ochrony środowiska

Ustawodawstwo

Spełniamy normy prawne, zasady i przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

Wprowadziliśmy system zarządzania, który ma na celu zmniejszenie wpływu działań naszej firmy na środowisko naturalne oraz stale wprowadzamy ulepszenia w tym zakresie.

Zasoby i odpady

Przy planowaniu produkcji skupiamy się zawsze na optymalnym wykorzystaniu materiałów, tak, aby zużycie zasobów i ilość odpadów były zminimalizowane. Zużycie farb i odpadów w firmie ma wysoki priorytet. 

Przechowujemy i obchodzimy się z surowcami oraz odpadami w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska, tak aby odpady i ryzyko wypadków były ograniczone do minimum.

Emisje / energia

Wciąż znajdujemy sposoby, dzięki którym możemy zmniejszyć emisję rozpuszczalników z procesu malowania, poprzez właściwe planowanie produkcji i wybór odpowiednich rodzajów farb.

Systematycznie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii, ze szczególnym naciskiem na system wentylacji, system sprężonego powietrza oraz system grzewczy.

Kontrola wewnętrzna

Naszym celem jest zapobieganie wypadkom i awariom poprzez system kontroli oraz systematyczną konserwację urządzeń.

Stosujemy kontrolę wewnętrzną oraz prowadzimy ewidencję wybranych procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów malowania i suszenia.

Nowe udogodnienia i zmiany

Uwzględniamy kwestie dotyczące ochrony środowiska i energii podczas oceny wdrażania zmian w produkcji.

Pracownicy

Aktywnie angażujemy naszych pracowników w kwestie dotyczące ochrony środowiska, poprzez stałe informowanie i edukację.

Raport oddziaływania na środowisko

Każdego roku przygotowujemy kluczowe dane dotyczące ochrony środowiska wraz ze sprawozdaniem finansowym. Dzięki temu możemy monitorować oddziaływanie na środowisko oraz podjąć dialog z naszymi klientami, dostawcami oraz innymi jednostkami.

Rachunki środowiskowe

Pracujemy nad tym aby utrzymać wewnętrzne rachunki środowiskowe.


Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Bramidan jest uznanie przepisów BHP jako priorytet, który zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania codziennej pracy.

Powołaliśmy komórkę organizacyjną składającą się z komisji ds. bezpieczeństwa oraz dwóch zespołów ds. bezpieczeństwa - jeden w zakresie produkcji / spraw technicznych, drugi w zakresie administracji i serwisu. Został również powołany kierownik ds. bezpieczeństwa.

Legislacja

Spełniamy normy oraz przepisy prawne dotyczące higieny pracy.

Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska

Łączymy system bezpieczeństwa i higieny pracy z zarządzeniam w zakresie ochrony środowiska.

Ocena ryzyka zawodowego

Stale aktualizujemy stan ryzyka zawodowego w naszej firmie. Dwa razy w roku przeprowadzamy ocenę systemu BHP.

Wypadki

Tworzymy system rejestracji wypadków przy pracy.

Pracownicy

Kładziemy nacisk na edukację i szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspierać motywację i zaangażowanie. Dbamy, aby nowi pracownicy mieli odpowiednie szkolenie i instruktaże w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowe udogodnienia i zmiany

Przeprowadzamy ocenę systemu bezpieczeństwa i higieny pracy przed wprowadzeniem w życie zmian dotyczących produkcji.

keyboard_arrow_up