Modele do separacji cieczy

Runi SK240

Wydajność: butelki PET ok. 5.000 szt. / godz. (0.5 l)
Wydajność: puszki aluminiowe ok. 7.000 szt. / godz. (0.33 l)

file_download Broszura - Alu

 

wyciskanie cieczy z modelem Runi SK240

Runi SK370

Wydajność: butelki PET ok. 20.000 szt. / godz. (0.5 l)
Wydajność: puszki aluminiowe ok. 20.000 szt. / godz. (0.33 l)

Inne frakcje: odpady organiczne, folia, puszki stalowe, ciecze.

file_download Broszura - PET

Runi SK370

Jak działają prasy do wyciskania cieczy?

WIDEO: Odprowadzanie cieczy z butelek PET

Umieść butelki PET w zasypie. Śruba zagęści odpad, a ciecze zostaną oddzielone i zebrane w pojemniku. Frakcja stała zostanie sprasowana w rurze.

WIDEO: Odprowadzanie cieczy z tworzyw sztucznych w prasie SK240

Podczas procesu recyklingu tworzyw sztucznych, przed właściwą obróbką najpierw należy umyć plastik. Podczas mycia powstaje odrzut, który jest przeważnie bardzo mokrym materiałem składającym się z papieru, plastiku, piasku, tekstyliów itp.

WIDEO: Odprowadzanie cieczy z butelek PET

W prasie RUNI można skutecznie odprowadzać ciecze z butelek PET. Odbywa się to w sposób ciągły i higieniczny. Zmniejszenie objętości butelek wynosi 8:1 - co generuje duże oszczędności na koszcie transportu. 

WIDEO: Odprowadzanie cieczy i pracowanie puszek po żywności w prasie SK370

Prasa RUNI zagęszcza odpad i odprowadza ciecz z puszek. Płynna lub częściowo płynna zawartość jest wyciskana z odpadu bez brudzenia otoczenia. Ciecz można odprowadzić do zbiornika, a następnie sprzedać do produkcji energii lub paszy dla zwierząt.

WIDEO: Odprowadzanie cieczy RDF / SRF w prasie RUNI SK370

Za pomocą RUNI SK370 można uzyskać do 10 ton RDF (paliwo pochodzące z odpadów) oraz SRF (stałe paliwa odzyskane) na godzinę, przy zużyciu energii tylko 15 kW. Często udaje się odprowadzić ponad połowę zawartości cieczy.

WIDEO: Recykling folii z tworzywa sztucznego za pomocą SK370

Wyciśnij wodę z folii PE (zwanej również folią polietylenową) i oszczędzaj energię i pieniądze. RUNI SK370 wyciska wodę z pociętej i umytej folii PE. Ten proces jest mniej energochłonny niż tradycyjne metody takie jak wirowanie i suszenie na gorąco. Oszczędzaj energię w procesie recyklingu folii PE.

WIDEO: Przetwarzaj opakowania po żywności i odprowadzaj ciecz za pomocą SK370

Za pomocą RUNI SK370 można znacznie ograniczyć zawartość wody, a ciężar odpadów zmniejszyć o ponad 50%. Ponadto podczas procesu pozyskujemy z odpadu materiał organiczny.

WIDEO: Odprowadzenie wody z produktów mlecznych

Podczas procesu separacji, ciecz można przekierować jako ściek lub zgromadzić, a następnie sprzedać do innych celów, takich jak produkcja energii lub paszy dla zwierząt. Natomiast stały materiał jest tak suchy, że można go albo spalić po niższych kosztach, albo sprzedać do recyklingu.

Różne frakcje odpadów - separacja cieczy

Nasze prasy RUNI SK240 i SK370 można wykorzystać do wydajnej segregacji i odwadniania takich surowców wtórnych jak:

 

Puszki aluminiowe

Typ odpadu - puszki aluminiowe

Butelki PET

Typ odpadu - butelki PET

Odpady organiczne i ciecze

Typ odpadu - odpady organiczne i ciecze

Tworzywa sztuczne 

Typ odpadu - tworzywa sztuczne

Ścinki folii PE

Typ odpadu - ścinki folii PE

Odpady organiczne

Typ odpadu - odpady organiczne


Akcesoria opcjonalne

Stal nierdzewna

Różne części maszyny mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, która jest dedykowana do pracy w specjalnych środowiskach.

wyciskanie cieczy

Dopasowane rozmiary otworów

Maszyna może być wyposażona w różnej wielkości otwory w kanale drenażowym, dopasowane dla określonej frakcji odpadów.

Dopasowane rozmiary otworów

Jednostka rozprężająca

Jednostka rozprężająca jest używana po procesie odwadniania. Pomaga rozluźnić folię PE i uniknąć grudek, zanim odpady zostaną wydmuchnięte bezpośrednio do aglomeratora lub silosu.

Jednostka rozprężająca

Jednostka rozprężająca i jednostka rozdrabniająca

To urządzenie jest używane, gdy trzeba osuszyć surowce wtórne po procesie odwadniania lub gdy system rur nie jest w stanie obsłużyć małych kawałków folii PE.

Jednostka rozprężająca i jednostka rozdrabniająca


Kto używa nasze prasy ślimakowe?

Wielu klientów, z różnych branż wykorzystuje nasze prasy ślimakowe do prasowania odpadów:

Sektor produkcji spożywczej

Sektor produkcji spożywczej

Browary

Browary

Producenci kosmetyków

Producenci kosmetyków

Fabryki papieru

Fabryki papieru

Handel detaliczny

Handel detaliczny

Firmy utylizujące odpady

Firmy utylizujące odpady

Stacje recyklingu

Stacje recyklingu 


Pytania dotyczące pras ślimakowych

Istnieje kilka korzyści z osuszania odpadów.

Oszczędności i przychody
Możesz znacznie obniżyć koszty utylizacji odpadów - gdy je osuszysz.

Wilgotne i mokre odpady są bardzo ciężkie. Odprowadzanie cieczy zmniejsza ciężar i gęstość odpadów. Twoje odpady zajmują mniej miejsca - w rezultacie możesz użyć mniejszych pojemników do ich przechowywania. Możesz także znacznie ograniczyć ilość odbiorów odpadów, ponieważ po osuszeniu można przechowywać znacznie więcej odpadów.

Odsączone ciecze można również gromadzić i sprzedawać producentom biomasy i przetwarzać na biopaliwa. Sprzedaż resztkowej cieczy jako biomasy może generować dodatkowy zysk z odpadów.

Spalenie
Osuszony odpad może być również oddany do spalarni. Energia ze spalania odpadów jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Istnieją specjalne prasy, które stosuje się do oddzielania cieczy od frakcji stałej lub też usuwania zbędnej cieczy z odpadów. Prasy te łączą silne osuszanie z dużym zagęszczeniem.

System skutecznie odprowadza ciecz znajdującą się w pojemnikach na napoje, takie jak plastikowe kubki, opakowania Tetra Pak, puszki lub butelki PET. Odciska z wody pulpę papierniczą i inne odpady przemysłowe oraz usuwa wodę z folii. Osuszony z cieczy materiał jest łatwiejszy do dalszego przetwarzania i recyklingu.

Ponadto wyciskanie cieczy zmniejsza całkowity ciężar odpadów i pozwala osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie utylizacji odpadów np. ogranicza koszt transportu odpadów.

Nie, wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika serwisu.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami już dzisiaj

Łukasz Matusik

Kierownik regionu

phone603 603 920

mailLMA@bramidan.pl

Łukasz Matusik

Adrian Fidler

Kierownik regionu

phone603 901 801

mailAFI@bramidan.pl

Adrian Fidler

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

keyboard_arrow_up