News


Jak rozwiązać problem z odpadami w firmie budowlanej?

12 LUTY 2021

Branża budowlana produkuje mnóstwo różnorodnych odpadów. To m. in. odpady wielkogabarytowe oraz z tworzyw sztucznych, takie jak pianki poliuretanowe, płyty styropianowe czy też kartony, folia. Jak prawidłowo nimi zarządzać i zadbać o efektywną gospodarkę odpadami w branży budowlanej?

Belownice Bramidan w branży budowlanej - skuteczna gospodarka odpadami w firmie

Rejestr BDO firma budowlana - kto podlega wpisowi do bazy danych o odpadach

Z dniem 1 stycznia 2020 zmieniły się przepisy dotyczące gospodarki odpadami w firmie. Obowiązujący rejestr BDO zawiera listę wszystkich podmiotów, które muszą prowadzić elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Zgodnie z bazą danych o odpadach, firmy budowlane muszą ewidencjonować i gospodarować odpadami z grupy 17, chyba że zawarta umowa o świadczenie usługi budowlanej stanowi inaczej. Do tej grupy zalicza się wszelkie odpady powstałe podczas budów, remontów i demontażu budynków oraz infrastruktury drogowej. Są to m.in.: gruz, beton, tynki, odpady asfaltowe, odpady drewniane, metalowe, szklane i plastikowe.

Choć recykling niebezpiecznych odpadów przemysłowych, mineralnych czy ropopochodnych sprowadza się do wsypania ich w kontenery wielkogabarytowe, a następnie ich wywiezienie na specjalne place składowe, to pozostałe odpady wielkogabarytowe z kartonu czy też mniejsze odpady z tworzyw sztucznych wymagają nieco innego podejścia. Jak zarządzać odpadami w firmie budowlanej, aby proces ten w minimalnym stopniu angażował pracowników?

BDO firma budowlana - okno logowania do bazy danych o odpadach

bdo firma budowlana logowanie

Niech gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie budowlanym przestanie być problemem!

Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej borykają się z mnóstwem problemów logistycznych związanych z zarządzaniem odpadami. Nie tylko wytwarzają one ogromne ilości zróżnicowanych odpadów (wielkogabarytowych, ale nie tylko), ale także muszą mierzyć się z ich efektywną redukcją. Jak prasować opady takie jak folia, karton czy styropian?

Decydując się na prasowanie odpadów przy użyciu odpowiednio dobranych belownic i pras, firmy z sektora budowlanego mogą znacząco usprawnić operacyjność swojego przedsiębiorstwa, przyspieszyć procesy logistyczne, a także zmniejszyć nakłady pracy związane z zarządzaniem odpadami w firmie.

Co więcej, zgniatanie odpadów przy użyciu belownicy lub prasy pozwala uzyskać wysokojakościowy surowiec wtórny, który może być dodatkowym źródłem dochodu przedsiębiorstwa.

Na uwagę zasługuje także łatwość budżetowania i transparentność kosztów finansowania i eksploatacji belownic i pras oraz możliwie niski koszt posiadania TCO, dzięki czemu użytkowanie urządzeń jest wyjątkowo opłacalne. Ponadto dzięki modułowi BRA-IN służącymi do m.in. ewidencji wytworzonych bel, gospodarka odpadami w firmie staje się jeszcze łatwiejsza.

Z tego typu urządzeń korzystać mogą m.in. deweloperzy, producenci materiałów budowlanych wytwarzający odpady przemysłowe, dystrybutorzy oraz generalni wykonawcy.

Nasze prasy i belownice poradzą sobie z różnymi odpadami budowlanymi

karton

Typ odpadu - folia

EPS

Typ odpadu - EPS

folia

Typ odpadu - folia

pianka / EPE

Typ odpadu - pianka / EPE

twardy plastik 

Typ odpadu - twardy plastik

poliuretan PUR

Typ odpadu - polyurethane PUR

EPP / XPS

Typ odpadu - EPP / XPS

Jak dobrać urządzenie do potrzeb firmy z branży budowlanej?

Dobór maszyny do efektywnej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie z branży budowlanej to proces, który wymaga analizy własnych potrzeb oraz zweryfikowania oferty dostępnych urządzeń.

Belownice pionowe 

Belownice pionowe świetnie sprawdzą się do zgniatania odpadów tekturowych i plastiku. Gospodarka nimi w firmie będzie efektywniejsza m.in. z tego powodu, że urządzenia te są łatwe i intuicyjne w użytkowaniu i bez problemu zmieszczą się nawet w mniejszych pomieszczeniach.

Wśród rekomendowanych i popularnych w branży rozwiązań możemy wskazać m.in. belownicę B30 Wide z szerokim otworem wrzutowym, która sprawdzi się do wydajnego zagęszczania kartonu, folii i papieru.

Prasy ślimakowe RUNI

Prasy ślimakowe RUNI okażą się doskonałym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorstw zarządzających bardzo dużą liczbą różnorodnych odpadów wymagających zagęszczania – m.in. styropianu EPS, plastików twardych, pianek PUR, EPE czy XPS, a także folii plastikowych i innych tworzyw sztucznych.

Przykładem popularnej prasy ślimakowej jest brykieciarka RUNI występująca w kilku różnych wariantach: SK120, SK200, SK240 lub SK370.

Belownica pionowa B30 Wide

  • stop produkuje bele z kartonu (400-500 kg), z folii (400-600 kg)
  • stop bardzo szeroka komora (>1,5 metra) - idealna nawet do dużych pudeł
  • stop opcja - drzwi SD, które otwierają się automatycznie po cyklu prasowania
  • stop optymalizacja czasu pracy operatora

gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie z Belownicą B30 Wide

Prasa ślimakowa RUNI 

  • stop prasuje nieporęczne odpady, m.in EPS
  • stop produkuje zagęszczone, łatwe do przenoszenia i magazynowania brykiety (gęstość ok. 300 kg/m3) 
  • stop zmniejsza objętość odpadu w stosunku 50:1
  • stop zautomatyzowana prasa 
  • stop intuicyjna obsługa

zarządzanie odpadami w firmie z wykorzystaniem Prasy ślimakowej RUNI

Podsumujmy...

To tylko wybrane modele belownic i pras do odpadów wyszczególnionych w rejestrze odpadów BDO, które ułatwiają przedsiębiorstwom zarządzanie nimi.


Nikt nie lubi inwestować w ciemno…

Obawiasz się, że wybrana belownica lub prasa nie sprawdzą się w Twojej firmie? Pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, uzupełniając poniższy formularz kontaktowy.

Postaw na efektywne zarządzanie odpadami w firmie!


Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla Ciebie 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

keyboard_arrow_up